Vad är näsplastik?

Näsplastik, även känd som näsoperation, innebär plastkirurgi för att förbättra näsans funktion, struktur och utseende. Den här typen av kosmetisk kirurgi görs ofta för att förbättra andningen, korrigera strukturella defekter, och reparera skador på näsan.

Med det sagt väljer människor oftast näsplastik för att förändra näsans utseende: ändra formen på spetsen, göra nästan större eller mindre, ändra vinkeln mot överläppen eller ändra bredden på näsborrarna.  Därför kräver näsplastik en kirurg med höga färdigheter och talang – så försäkra att du anlitar de bästa experterna inom området.

näsplastikVem passar det för?

Näsplastik är det bästa alternativet för personer som vill:

 • Ändra näsans struktur;
 • Räta näsan;
 • Korrigera posttraumatiska eller födelserelaterade nasala defekter;
 • Ändra formen och storleken på olika delar av näsan (bro, vingar, spets, näsborrar);
 • Ändra vinkeln mellan överläppen och näsan.

Dessutom tillkommer olika förutsättningar innan man gör en näsoperation:

 • Du är fysiskt frisk;
 • Din ansiktstillväxt är klar (minst 18 år gammal);
 • Du har realistiska förväntningar.

Hur förbereder man sig för näsplastik?

Förberedelserna inför en näsoperation inleds med en konsultation med plastkirurgen, för att bedöma om operationen är det bästa alternativet för dig. Under det inledande mötet med läkaren granskar de din medicinska historik, din fysiska kondition och tar bilder på din aktuella nässituation. De kommer även noggrant diskutera förväntningarna och bedöma vad som är det bästa, mest realistiska resultatet av näsoperationen för dig.

Om man väljer att gå vidare med den kosmetiska kirurgin ombeds du även göra följande:

 • Sluta röka under några veckor innan och efter operationen, för att förhindra att läkningen saknas ner och för att sänka risken för infektion;
 • Ta vissa mediciner eller justera dina aktuella mediciner;
 • Undvik vissa mediciner och tillskott som kan öka blödningen (t.ex. antiinflammatoriska läkemedel, aspirin och växtbaserade tillskott).

Vad kan man förvänta sig från näsplastik?

Alla patienter och deras anatomi är unika, och därför skiljer sig stegen kring operationen mellan olika människor. Därför är alla operationer olika och anpassade efter patientens behov.

Beroende på de specifika fallen och näsans åtkomstpunkt finns det två sätt att genomföra nästplastikoperationen: stängd och öppen metod.

Under stängd näsplastik görs snitten inuti näsborrarna för att dölja framtida ärr. Efter snitten öppnas huden och den subkutana vävnaden för att blotta brosket och benen, för att ändra eller avlägsna ben, brosk, etc. En stängd näsoperation passar för patienter som behöver relativt liten eller måttlig korrigering.

Under öppen näsplastik görs snitten inuti näsborrarna och runt columella-huden. Detta är en mer omfattande metod och ger kirurgen bättre åtkomst till näsans struktur, vilket möjliggör större ändringar. Trots det är ärrbildningen minimal och knappt synbar.

Grundläggande information om näsplastik:

 • Operationens varaktighet: 1-4 timmar
 • Anestesi: allmän
 • Sjukhusvistelse: 2 nätter
 • Återhämtningstid: flera veckor
 • Arbetsledighet krävs: 2 veckor

Återhämtning och resultat

Efter näsan omformning brukar patienten bära en nasal skena under den första veckan, så se till att ta minst en vecka eller två ledigt från skolan eller arbetet. Mild smärta, svullnad och vissa blåmärken runt operationsområdet förväntas under de första dagarna, men oroa dig inte – du får smärtstillande läkemedel.

Under återhämtningen är det viktigt att vila mycket, lägga is på operationsområdet och se till att du, när du lägger dig i sängen, håller huvudet och bröstet högre för att undvika blödning och svullnad. Efter att nässplinten har tagits bort kan du återgå till arbetet och motionera, som att gå eller springa. Det är dock viktigt att undvika fysisk och kontaktsport i upp till 1,5 månader. Vid sidan av det återgå till dina normala dagliga aktiviteter två veckor efter operationen.

För att underlätta läkningsprocessen och göra processen snabbare och mer framgångsrik måste du, förutom tidigare nämnda uppmaningar, även följa dessa försiktighetsåtgärder i flera veckor:

 • Undvik mat som kräver intensivt tuggande;
 • Undvik starka ansiktsuttryck (t.ex. gråt, skratt etc.);
 • Undvik direkt solljus i minst sex veckor (för mycket av detta kan orsaka ihållande missfärgning av huden);
 • Snyt inte näsan.;
 • Simma inte;
 • Använd inte glasögon eller solglasögon i minst en månad för att inte sätta alltför stort tryck på näsan;
 • Borsta tänderna försiktigt (så att överläppen förblir stilla);
 • Bär kläder som inte kräver att de dras över huvudet.

Även om patienterna sannolikt kommer läka relativt snabbt under den första månaden efter operationen så kan den fullständiga återhämtningen och de slutliga resultaten dröja upp till ett år. Näsans slutgiltiga form kommer synas när den har läkt fullständigt.

Även om förändringarna i patientens nässtruktur är minimal, ofta endast ett fåtal millimeter, så är effekten på det övergripande utseendet och näsans form häpnadsväckande. I merparten av fallen är patienterna mycket nöjda om en erfaren kirurg genomför operationen.

Risker och komplikationer

Alla operationer medför risker, och näsplastik är inget undantag. Därför är det viktigt att alltid förstå de potentiella resultaten och huruvida resultaten överväger riskerna med operationen.

Möjliga risker och komplikationer i samband med näsplastik inkluderar:

 • Risker relaterade till bedövningen;
 • Infektion;
 • Blödning;
 • Dålig sårläkning eller ärrbildning;
 • Förändringar i hudkänsla eller färg (t. ex. domningar, svullnad eller smärta);
 • Andningssvårigheter genom näsan;
 • Otillfredsställande resultat (t.ex. ojämn näsa);
 • Ett hål i nässkiljeväggen (septal perforering);
 • Behov av ytterligare operation.

Även om en näsoperation medför markanta risker är de goda nyheterna att riskerna är relativt små och komplikationer är relativt ovanliga jämfört med annan plastkirurgi. Se till att kontakta våra experter för att bedöma hur en näsoperation kan utföras på dig.

Boka ett möte

Boka ett möte

Kontakta oss nu så sätter vi dig i kontakt med Estlands bästa plastikkirurger.