Fakta om gastrisk bypass

gastric bypass surgery for faster weight loss

Gastrisk bypass är en bariatrisk operation som ger den snabbaste viktminskningen. Det är den populäraste typen av bariatrisk kirurgi, på grund av dess höga effektivitet.

Alla patienter som genomgår operationen kommer erhålla professionell vård och detaljerade instruktioner för att hantera eventuella risker och för att få ut det mesta av den fysiska förändringen.

Behandlingen är en utmärkt kickstart för en ny, hälsosammare livsstil. Detta förbättrar inte bara hälsan utan även självförtroendet och den allmänna livskvaliteten!

Ta reda på om den här bariatriska behandlingen passar dig genom att kontakta oss idag.

 

komma igång!

Vad innebär behandlingen?

I grund och botten delar en gastrisk bypass-operation magsäcken och arrangerar om mag- och tarmkanalen, så att den absorberar betydligt mindre föda. Det innebär att du känner dig mindre hungrig och äter mindre, vilket leder till en snabb viktminskning som du kan upprätthålla på obegränsad tid. Viktminskningen kan även bidra till att flera andra åkommor lindras.

Metoden är endast avsedd för människor med livshotande övervikt eller övervikt i kombination med samexisterande sjukdomar. Gastrisk bypass är den mest omfattande av de olika bariatriska behandlingarna och reducerar din magsäcks omfång kraftigt. Detta innebär att metoden för med sig ett antal risker. För att behandlingen ska ha maximal effekt krävs det en livsstilsförändring.

Vilka är fördelarna?

 • Den snabbaste och mest omfattande viktminskningen
 • Minskat ätande och snabbare mättnadskänsla
 • Kan öka livskvalitén med bättre självförtroende och en hälsosammare livsstil
 • Kan lindra flera samexisterande åkommor:
  – Högt blodtryck och kolesterol
  – Typ II diabetes
  – Sömnapné
  – Artros
  – Kronisk huvudvärk och muskelsmärtor

Vilka är riskerna?

 • Näringsbrist – människor som genomför operationen måste komplettera sin diet med mineraler och vitaminer.
 • Dumpingsyndrom – vissa mängder och typer av mat kan utlösa obehag, svaghet och diarré.
 • Komplikationer – behandlingen kan leda till infektioner eller magsår.

Riskhantering

Modern bariatrisk kirurgi har minimerat alla risker med gastrisk bypass. Patienten kommer behöva en viss tid för återhämtning, men själva operationen innebär en relativt låg risk. Den verkliga utmaningen för patienterna är att ändra sin livsstil helt och hållet.

En professionell bariatrisk behandling innebär mer än själva operationen. Moderna kliniker erbjuder fullt stöd till personer som genomgår en gastrisk bypassoperation, från regelbunden kontakt med kirurgen till rådgivning med bariatriska sjuksköterskor som erbjuder vägledning och fullständiga guider för fysik och näring, så att patienterna får ut det mesta av sina nya liv.

Återhämtningsperiod

 • Operationstid: 1 till 3 timmar
 • Sjukhusvistelse: 3 till 4 dagar
 • Återhämtningstid: 4 till 8 veckor
 • Sjukskrivning: minst 2 veckor

 

Efter operationen kommer du behöva stanna kvar på sjukhuset i upp till fyra dagar, för att säkerställa att inga komplikationer förekommer och för att framgångsrikt påbörja din återhämtningstid. Under de första veckorna är det nödvändigt med en flytande diet, för att låta mag- och tarmsystemet återhämta sig. Under de första veckorna kan man förvänta sig milt obehag och milda till måttliga smärtor, vilket kan hanteras med diet och läkemedel.

 

Den i särklass största utmaningen under återhämtningstiden är anpassningen till din nya livsstil. Du kommer uppleva ett minskat behov av att äta och känna dig mätt snabbare än tidigare, vilket för att du går ner i vikt. Däremot finns risken att du utvecklar intolerans mot vissa födoämnen, vilket kan reta magsäcken och du absorberar dessutom färre mineraler och vitaminer från maten.

Detta innebär en ännu mer restriktiv diet och gör det nödvändigt att du tar kosttillskott för att må bra. När du å andra sidan börjar gå ner i vikt så kommer din allmänna hälsa att förbättras, vilket kan ge dig en helt ny syn på livet.

Vem passar metoden för?

Gastrisk bypass är ett alternativ för personer med livshotande fetma eller fetma med vissa samexisterande tillstånd, såsom diabetes, hypertoni, artros, sömnapné, etc. Med exakt hur definieras fetma?

BMI-systemet, som är kroppsmassan dividerad med kvadraten av kroppshöjden, klassificerar normalvikt som 18,5 till 25. Övervikt är 25 till 30 och fetma är ett BMI över 30. En gastrisk bypass-operation rekommenderas endast för personer som har:

 • Ett BMI över 30, tillsammans med samexisterande sjukdomar.
 • Ett BMI över 40.

Behandlingen är ett bra alternativ för att förändra livet till det bättre när hälsan redan är på nedåtgående på grund av vikten och livsstilen. Ta reda på ditt BMI och överväg även andra åkommor som du eventuellt har och som kan vara kopplade till din höga kroppsvikt.

Förändra ditt liv med en gastrisk bypass-operation

Trots utmaningarna så har gastriska bypass-operationer räddat många liv. För att lösa problemet med fetma krävs det ofta mer än att bara bestämma sig för att äta bättre och träna mer. Vanliga hinder som utmattning, klinisk depression och ångestsvårigheter (vilka även kan vara samexisterande tillstånd till övervikten) kan göra det mycket svårt att förändra livet.

Det är inget lätt val att genomföra en operation, men den kan orsaka ett längre och hälsosammare liv.

komma igång!

Boka tid för rådgivning

Kontakta oss idag så bokar vi ett möte åt dig med de bästa bariatriska kirurgerna i Estland.