Gastrisk plication fakta

Gastrisk plication är en ny bariatrisk behandling som liknar gastrisk sleeve. Metoden innebär att man viker magen i flera olika veck, vilket minskar mängden mat man kan äta. Till skillnad från andra operationer mot viktminskning innebär metoden inte att man avlägsnar en del av magsäcken och man ändrar inte heller på tarmsystemet.

Efter återhämtningen kommer du känna dig mindre sugen att äta och bli mättare med en mindre mängd mat. Detta gör att du kan gå ner i vikt snabbare och komma igång med en hälsosam livsstil. Ta reda på om det här är rätt behandling för dig.

komma igång!

Vad innebär behandlingen?

Sammanfattningsvis så innebär gastriskt plication att man skapar en mindre påse eller en ”sleeve” utav magsäcken, så att den rymmer mindre mat och rör på sig långsammare. Detta sänker i sin tur aptiten.

Till skillnad från metoden gastrisk sleeve så innebär plictation inte att man tar bort stora delar av magsäcken. I stället använder kiruriska stygn.

Det innebär att behandlingen är reversibel (aktuella uppskattningar är ungefär ett år) utan betydande komplikationer. Med den här bariatriska behandlingen uppnår man en viktminskande effekt utan att behöva ta bort eller rekonstruera delar av magsäcken, eller tillägga främmande objekt.

Eftersom metoden inte begränsar mag- och tarmkanalen innebär den färre problem med upptaget av vitaminer och mineraler. Du kommer uppleva ett minskat behov av att äta vilket gör att du kan gå ner i vikt lättare. Behandlingen är dock fortfarande relativt ny och det görs fortfarande efterforskningar kring densamma.

Fördelar

 • Avlägsnar inga delar av magsäcken
 • Påverkar inte matsmältningssystemet
 • Ingen införsel av främmande föremål
 • Inga häftningar eller justeringar behövs
 • Reversibel (under en viss tid)
 • Minskar matintaget avsevärt
 • Färre mat-restriktioner än vid andra bariatriska behandlingar

Nackdelar

 • Kan orsaka långsiktigt illamående (upp till en månad efter operationen)
 • Kan innebära mindre viktminskning än med andra bariatriska behandlingar
 • Fortfarande experimentell
 • Sällsynt risk för läckage

Rekommendationer

Gastrisk plication rekommenderas för personer med ett BMI över 30. Man bör även inkludera fetma-relaterade åkommor som exempelvis högt blodtryck, diabetes och artros i beslutet. Innan du fattar något beslut kring behandlingarna kommer den bariatriska läkaren diskutera alternativen och rekommendera den bästa lösningen för dig.

Behandlingen kan vara ett bra alternativ för patienter där riskerna gör dem olämpliga för andra bariatriska operationer. En inledande rådgivning med läkaren kan hjälper dig reda ut om så är fallet och även klargöra eventuella risker som gastrisk plication innebär.

Återhämtning från operationen

 • Operationens längd: ca. 1 timme
 • Sjukhusvistelse: 2 dagar
 • Återhämtningstid: 4 veckor
 • Sjukskrivning: 1 till 2 veckor

Efter operationen kommer du äta endast flytande föda i minst en vecka. Under de två efterföljande veckorna kan du inta tjockare livsmedel som soppor och juicer, och efter det något fastare föda. Efter fyra veckor kan du påbörja din nya diet. Den består av mindre måltider som sakta men säkert kommer påbörja din viktminskning.

Gastrisk plication innebär en ökad risk för långsiktigt illamående efter operationen. I allmänhet går detta över efter en eller två veckor, men det kan ibland pågå i upp till en månad. För att hantera eventuella komplikationer kommer du få stanna på sjukhuset under två dagar efter operationen.

För att starta ditt nya liv kommer läkaren eller sjuksystern ge dig en dietplan och instruktioner. Standardproceduren innebär även att du har tillgång till support och kontroller under en viss tid efter operationen.

Det genomförs fortfarande forskning kring gastrisk plication

Det bör påpekas att gastrisk plication är en relativt ny metod och att det fortfarande pågår forskning kring den, för att utröna dess effektivitet och säkerhet. Om du överväger metoden kommer kirurgen gå igenom alla risker tillsammans med dig, för att komma fram till det bästa alternativet. Eftersom behandlingen är reversibel under en viss tid efter operationen kan omedelbara komplikationer eller problem åtgärdas direkt.

Vissa studier har visat att metodens effektivitet för viktminskning är den samma som hos andra bariatriska behandlingar. Studier har dessutom påvisat att metoden har en mindre effekt än gastrisk bypass eller gastriskt band, men större effekt än den gastriska ballongen. Metoden har fått blandade omdömen från patienter fram till idag, där vissa har rapporterat en snabb viktminskning och andra har upplevt komplikationer.

Behandlingen är alltjämt mycket intressant för både kirurger och patienter efter den inte innebär att man avlägsnar eller förändrar mat och tarmsystemet. Din kirurg kommer hjälpa dig överväga huruvida gastrisk plication passar dig.

komma igång!

Boka tid för rådgivning

Kontakta oss idag så bokar vi ett möte åt dig med de bästa bariatriska kirurgerna i Estland.