Gastriskt band-kirurgi

gastric band surgery visual

Gastriskt band är en reversibel behandling som hjälper dig ta kontroll över ditt matintag på ett effektivt sätt.

Som namnet antyder så innebär metoden ett band som placeras runt magsäckens övre del. Detta begränsar mängden mat som du kan och vill äta.

I jämförelse med andra bariatriska behandlingar är gastriskt band betydligt mindre invasiv och kräver en kortare återhämtningstid. Som med andra behandlingar av den här typen så hjälper metoden dig även att genomföra en positiv livsstilsförändring.

Läs mer om vad metoden innebär och ta reda på om det är rätt alternativ för dig.

komma igång!

Hur fungerar metoden?

Ett gastriskt band placeras på magsäcken och skapar ett mindre utrymme som födan passerar igenom initialt. Detta förlänger tiden det tar för födan att nå tarmarna, vilket gör att du kommer känna dig mätt snabbare. Bandet kan justeras för att passa ditt viktminskningsbehov.

 

Bandet kommer behöva justeras regelbundet genom att man injicerar en lösning genom en öppning, som positioneras precis under huden vid operationen. Detta gör inte bara för att säkerställa bandets funktion, utan även för att minska ditt obehag och för att hitta rätt justeringsnivå för din vikt.

Gastriskt band jämfört med andra metoder

 • Lägre risker
 • Reversibel
 • Justerbar
 • Påverkar inte matsmältningen
 • Snabbare återhämtning
 • Långsam viktminskning
 • Behöver regelbundna justeringar

Vilka patienter passar gastriskt band för?

Gastriskt band rekommenderas till människor med ett BMI över 30 och vid sjukdomar som skulle lindras eller botas av viktminskning. Metoden kan eventuellt vara olämplig för människor med mycket högt BMI, på grund av svårigheterna att justera bandet. En bariatrisk läkare hjälper dig komma fram till den metod som passar bäst i din situation.

Behandlingen kan vara ett bra alternativ om vanliga åtgärder som diet och träning inte har fungerat för att hjälpa dig att uppnå en hälsosam vikt. Metoden rekommenderas endast till människor mellan 15 och 65 års ålder och utan alkohol eller drogberoende.

Hur lång tid tar det att återhämta sig?

 • Operationstid: ca. 1 timme
 • Sjukhusvistelse: 1 dag
 • Återhämtningstid: 3 till 4 veckor
 • Sjukskrivning: 1 vecka

Precis som med andra bariatriska operationer så innebär metoden vissa risker för komplikationer. För att minska risken införs bandet med titthålskirurgi. Detta gör att du kan återhämta dig mycket snabbare.

En flytande diet krävs under dagarna efter operationen. Efter ungefär 3 dagar kan du börja äta halvflytande och mjukare födoämnen. Efter 3 till fyra veckor kan du återigen äta fast föda, men en betydligt lägre mängd för att undvika obehag och för att gå ner i vikt. Magsäcks-bandet påverkar inte tarmarnas funktion. Detta innebär att du inte behöver ta några vitamin- eller mineraltillskott efter operationen.

Tänk dock på att dålig mat och i överdrivna mängder kommer orsaka obehag och kan leda till sjukdomar. Detta kanske ses som en nackdel, men det kommer göra dig uppmärksam på vad och hur mycket du äter. Du kommer märka att en hälsosam diet orsakar färre problem och får dig att må bättre i allmänhet.

Stöd och rådgivning

Innan en bariatrisk operation övervägs ska en patient alltid träffa och diskutera alternativen med en läkare. Ingen av behandlingarna ska ses som en snabb-lösning och bör endast övervägas noggrant.

Läkaren hjälper dig hitta det alternativ som passar din livsstil bäst och som även tar hänsyn till tidigare tillstånd och målet för viktminskningen. Det gastriska bandet gör att du tappar mindre vikt och i ett långsammare tempo, vilket passar om detta rekommenderas i din situation.

Efter operationen kommer du få fullständiga instruktioner kring din nya diet och vad du kan förvänta dig framöver. Moderna bariatriska kliniker har alltid specialiserade sjuksköterskor som erbjuder extra stöd. Du får information om hur ofta du ska äta, vad du ska äta och hur du bäst undviker obehag. Det gastriska bandet innebär att du behöver återbesöka läkaren regelbundet för att justera det.

En väg till en hälsosammare livsstil

Bariatriska behandlingar medför alltid vissa risker, men de kan även förbättra en persons välmående kraftigt och motivera dem till att påbörja en hälsosam livsstil. Ett gastriskt band är endast ett alternativ om andra metoder, så som dieter och motion har misslyckats. Samtida tillstånd såsom diabetes, artros, kronisk trötthet, depression, etc kan försvåra normala alternativ.

Med ett gastriskt band undviker man komplikationer som näringsbrist och irreversibla operationer, vilket förekommer hos andra bariatriska behandlingar. Metoden kräver en del underhåll och kommer inte innebära en snabb viktminskning. Rådfråga alltid den bariatriska läkare du har valt, för att ta reda på om metoden är det bästa alternativet för dig.

komma igång!

Boka tid för rådgivning

Vill du veta om gastriskt band passar dig? Kontakta oss så sätter vi dig i kontakt med en expert på bariatrisk kirurgi i Estland.