BMI-kalkylator

Räkna ut ditt kroppsmasseindex:

Your BMI is

Vad är kroppsmasseindex?

Kroppsmasseindex (BMI) visar förhållandet mellan en persons kroppsvikt och längd. Detta index används ofta som en allmän indikator på huruvida en person har en hälsosam kroppsvikt för sin längd, eller inte.

Världshälsoorganisationen (WHO) klassificerar resultaten i 4 övergripande viktkategorier: undervikt, normalvikt, begynnande fetma och fetma. Dessutom klassificeras omkringliggande områden av BMI-spektrumet ytterligare: fetma klass I, II och III, eller mer allmänt känd som övervikt, allvarlig övervikt och sjuklig övervikt.

Body-mass-index-table

Tabell 1. Kroppsmasseindex tabell.

BMI-formel

Du kan enkelt räkna ut ditt kroppsmassindex med BMI-kalkylatorn på sidans övre del, eller beräkna det själv genom att dela din kroppsmassa med kvadraten av din längd:

BMI formulas (Metric Units & US Units)

Formel 1. BMI formler (metriska enheter och amerikanska enheter)

EXEMPEL: EN person är 175 cm lång och väger 100 kg. I detta fall ser formeln ut så här: BMI = 100 kg / 1,75 m² = 100 / 3,0625 = 32,65 kg / m²

Det här resultatet innebär att personen ingår i kategorin ”Fetma klass I”.

Även om BMI är en av de vanligaste indikatorerna på hälsosam vikt, så har metoden ett par svagheter. Det största problemet med BMI är att endast vikt och längd beaktas vid beräkningen, trots att dessa endast är en liten del av helheten.

Eftersom människor har olika kroppstyper och att fördelningen av muskler, benmassa och fett varierar från person till person så bör andra kroppstester och mätningar såsom kroppssammansättningsanalyser användas tillsammans med BMI för att bedöma människors fysiska tillstånd.

BMI för 183 cm lång och 113 kg tung sumobrottare och kroppsbyggare kan vara exakt det samma, vilket ger intrycket att kroppsbyggaren är kraftigt överviktig, trots att mycket av atletens vikt kommer från muskelmassa.

Same BMIs, different body types

Figur 1. Samma BMI, olika kroppstyper.

Det kan vara farligt för hälsan att vara överviktig eller underviktig, så även om BMI inte är en perfekt indikation på en hälsosam kroppsvikt så är den fortfarande användbar för att utröna om vidare analys eller konsultation bör övervägas.

När man beräknar barns kroppsmasseindex måste man ta hänsyn till fler nyanser än vuxna, såsom ålder, kön, med mera. Du kan läsa mer om barns BMI-siffror och diagram på Världshälsoorganisationens webbplats.

På vilket sätt fungerar BMI fortfarande?

Även om BMI kan vara vilseledande när det gäller kroppstyper så ger det dig fortfarande en bra insikt i om det finns utrymme för förbättringar för din kropp eller om allt redan är som det borde.

Här är ett perfekt exempel på varför kroppsvikt inte är den bästa indikatorn på hur frisk en person verkligen är, men där BMI ger en konkret uppfattning:

Different BMIs, same body weight

Figur 2. Olika BMI, samma kroppsvikt.BMI är särskilt i fall som visas på bilden det bästa verktyget för att utvärdera ditt kroppstillstånd.

Risker förknippade med fetma

Som du vet kan övervikt leda till flera allvarliga hälsoproblem och sjukdomar, bland annat:

 • Diabetes typ 2,
 • Högt blodtryck,
 • Sömnapné,
 • Njursjukdom,
 • Hjärtsjukdom och stroke,
 • Vissa typer av cancer,
 • Artros,
 • Fettlever,
 • Graviditetsproblem, såsom högt blodsocker under graviditeten, högt blodtryck, och en ökad risk för kejsarsnitt.

Allt ovanstående, samt många andra hälsoproblem, kan drabba en person vid fetma och till och med bli livshotande. Därför är det viktigt att hålla ditt BMI under 25 kg/m2, men för att bestämma vilket BMI-index som är det hälsosammaste för din kroppstyp bör du kontakta en specialist.

Riskerna med undervikt

Fetma är dock inte den enda orsaken till allvarliga hälsoproblem. Undervikt medför liknande risker. Även om underviktiga människor är mindre benägna att drabbas av allvarliga hälsoproblem på grund av brist på viktiga näringsämnen och undervikt, kan de fortfarande uppleva:

 • Osteoporos (benstommen är bräcklig och mer benägen att brytas),
 • Problem med huden, håret och tänderna,
 • Återkommande sjukdomar och långsammare återhämtning,
 • Låg energi och en konstant trötthetskänsla,
 • Anemi (dvs yrsel, huvudvärk, trötthet),
 • Oregelbunden mens för kvinnor,
 • För tidig födsel,
 • Långsam tillväxt hos ungdomar.

För att förhindra de ovan nämnda sjukdomarna måste de väsentliga näringsämnena erhållas genom kosten.

Fördelarna med att hålla en hälsosam vikt

Att upprätthålla en hälsosam vikt garanterar inte bara bra utseende utan ökar också ditt självförtroende, effektiviteten i att göra dina dagliga aktiviteter och framför allt skyddas du mot hälsoproblem relaterade till undervikt eller övervikt.

En hälsosam livsstil säkerställer också:

 • Färre led-och muskelsmärtor,
 • Mer energi och frihet att ägna dig åt dina favoritaktiviteter,
 • Blodtrycket är under kontroll,
 • Mindre belastning på hjärtat och blodcirkulationen,
 • Bättre sömn,
 • Lägre risk för typ II diabetes, hjärtsjukdomar och vissa cancerformer.

Så om någon av de hälsoproblem som anges ovan stör ditt liv finns det en god chans att viktkontroll är det bästa sättet att bli av med problemen. Men var ska man börja?

Nu när du vet ditt BMI...

När du väl har beräknat ditt kroppsmasseindex och sett vilken kategori du tillhör, måste du vidta åtgärder baserat på resultatet. Om ditt BMI innebär en normal vikt behöver du inte göra några betydande förändringar – fortsätt bara med din nuvarande livsstil och kost, förutsatt att den är hälsosam och hållbar.

Men om ditt BMI ligger i intervallet undervikt, övervikt eller till och med fetma, bör du definitivt börja med att samråda med en nutritionist. Detta ger dig en bra översikt över ditt nuvarande hälsotillstånd, och snabb vägledning från en specialist kan hjälpa dig att lindra eller till och med förhindra viktrelaterade hälsoproblem.

När det gäller övervikt och fetma, och förutom att boka ett konsulterande möte, kan du även överväga olika viktminskningsoperationer, som har varit helt livsförändrande för hundratals patienter.

Ett anmärkningsvärt enklare och hälsosammare liv för dig väntar runt hörnet!

Kontakta oss

Boka ett möte

Kontakta oss nu så sätter vi dig i kontakt med Estlands bästa plastikkirurger.