Ainos berättelse – en fallstudie i Gastric Bypass

Aino kommer från Helsingfors och precis som många andra människor, så har hon gått upp i vikt med tiden. Vid 36 års ålder började hon uppleva hälsoproblem på grund av vikten. Hög vikt kan ha många negativa konsekvenser för hälsan, såsom hjärtproblem och sjukdomar relaterade till blodomloppet. Diabetes, sömnapnea, vissa former av cancer och en…