En kort historia av bariatrisk kirurgi

Fetma har varit ett problem sedan medeltiden, men har först under de senare 20 åren erkänts som en världsomspännande epidemi. Att behandla fetma är utmanande och svårt, men kirurgi har lett till ökad framgång och nya insikter om sjukdomsmekanismerna bakom fetma. Flera kirurgiska tekniker har utvecklats under de senaste 50 åren och tillkomsten av laparoskopisk…